Komenskega 14
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 1 43 11 183
Fax.: +386 1 431 1293
E-mail: vilpo @ siol.net

Hidravlični dvižni platoji

Hitro in učinkovito dviganje in spuščanje bremena, zanesljivo delovanje, preprosto vzdrževanje.

Idealen nadomestek za dvigala, kjer je pretežno potreben transport tovora.

Hidravlični dvižni plato je namenjen za vertikalni transport bremen različnih tež in dimenzij. Dvig platoja zagotavlja vertikalno nameščen hidravlični cilinder, ki je lahko vpet direktno na plato ali indirektno preko vrvenice in jeklenih vrvi. Za večje nosilnosti ali platoje večjih dimenzij se za dvig uporabljata dva cilindra nameščena ob straneh platoja.

 

Podjetje VILPO hidravlične dvižne platoje projektira, izdeluje, montira in vzdržuje. Nosilnost, velikost, višinsko dviganja in hitrost prilagodimo želji kupca. Zagotavljamo 12 mesečno garancijo na vse sestavne dele.

Hidravlični dvižni platoji so plod lastnega razvoja in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Dvižni plato je zelo dobra alternativa za hidravlične dvižne mize z večjo višino dviga, ki zahtevajo več parov škarij. Prednost je predvsem v togosti, saj ni izpostavljen elastičnim deformacijam tako kot večškarjasti mehanizmi. Največje področje uporabe imajo dvižni platoji kot nadomestilo za dvigal, kjer je pretežna potreba po dviganju tovora, ne pa po prevozu oseb. Prednosti so tako cenovne pri nabavi, času montaže kakor tudi bistveno cenejšem vzdrževanju v času obratovanja.

Vsi jekleni deli so kvalitetno obarvani, kar zagotavlja dolgotrajno protikorozijsko zaščito in lep izgled. Po želji kupca lahko dvižni plato naredimo v pocinkani izvedbi ali pa iz nerjavečega jekla. Takšna izvedbe so primerne za živilsko industrijo. Vgrajene kvalitetne hidravlične komponente in uporaba izbranih materialov zagotavlja dolgotrajno nemoteno in varno delovanje.

 

Za varno delo so vsa vrata opremljena sposebnimi atestiranimi ključavnicami, ki vrata električno in mehansko varujejo proti odpiranju,kadar plato ni v nivoju vrat. Agregat in krmilna omara ne potrebujeta strojnice in se jih običajno montira v spodnji etaži ob jašku platoja. Jašek platoja je lahko zidan ali iz jeklene konstrukcije. Če je jašekjeklene konstrukcije je lahko zaprt z jekleno mrežo ali pločevino karvelja tudi za vrata jaška. Hitro in učinkovito dviganje in spuščanje bremena, zanesljivo delovanje, preprosto vzdrževanje. Idealen nadomestek za dvigala, kjer je pretežno potreben transport tovora.

Hidravlični dvižni platoje namenjen za vertikalni transport bremen različnih tež in dimenzij.Dvig platoja zagotavlja vertikalno nameščen hidravlični cilinder, ki jelahko vpet direktno na plato ali indirektno preko vrvenice in jeklenihvrvi. Za večje nosilnosti ali platoje večjih dimenzij se za dviguporabljata dva cilindra nameščena ob straneh platoja.